RODO

Pragniemy zapewnić, iż bezpieczeństwo danych osobowych w Klinice Murawa & Kostrzak Medical Partners sp. j. jest dla nas niezmiernie ważne. Kwestią kluczową jest dla nas również zagwarantowanie prawidłowej realizacji Państwa praw wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, jest pani Hanna Rubaszewska.
W celu kontaktu udostępnia się adres e-mail: hanna.rubaszewska@etl.pl

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Klauzula informacyjna ogólna dla osób współpracujących

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się